Onafhankelijk onderzoek

Externe, onafhankelijke klachtencommissie
De onderzoekscommissie kan onderzoek doen naar ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat n.a.v. vervelende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, zoals grensoverschrijdend gedrag, of op basis van signalen. Ook kan er onderzoek gedaan worden naar de cultuur binnen een organisatie en wat de effecten daarvan zijn op de medewerkers. Daarnaast kunnen mogelijke oplossingen verkend worden als er sprake is van een impasse tussen medewerkers.
Onderzoekscommissie B.V. beschikt over een vergunning van het Ministerie van Justitie en is aangemerkt als een particulier recherchebureau (onderzoeksbureau), registratienummer POB7970.
Aan deze website wordt gewerkt. Nu alvast meer informatie en mogelijkheden?
Mail naar info@onderzoekscommissie.nl of bel 033-2094004
Bankrekening: NL48 INGB 0106 5844 05 | KvK-nummer: 92272118
Onderzoekscommissie.nl is zusterorganisatie van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen
Algemene voorwaarden