Onafhankelijk onderzoek

Externe, onafhankelijke klachtencommissie
Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) beschikt over onafhankelijke (externe) onderzoekscommissies.

Deze onderzoekscommissie kan onderzoek doen naar ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat n.a.v. vervelende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, zoals grensoverschrijdend gedrag, of op basis van signalen. Ook kan er onderzoek gedaan worden naar de cultuur binnen een organisatie en wat de effecten daarvan zijn op de medewerkers. Daarnaast kunnen mogelijke oplossingen verkend worden als er sprake is van een impasse tussen medewerkers.

LIVP beschikt over een vergunning van het Ministerie van Justitie en is aangemerkt als een particulier recherchebureau (onderzoeksbureau), registratienummer POB7443.
Aan deze website wordt gewerkt. Nu alvast meer informatie en mogelijkheden?
Mail naar info@onderzoekscommissie.nl of bel 033-2094004
Klachtencommissie.nl is een label en onderdeel van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen