Welk soort onderzoek inzetten?

De directie van een organisatie kan om verschillende redenen besluiten tot het doen van een onderzoek. Dat maakt dat er ook veel verschillende vormen van onderzoek zijn. Welke vorm het beste kan worden ingezet, is afhankelijk van de behoefte of de situatie.

Zo kan een organisatie laten inventariseren hoe medewerkers met elkaar omgaan, zonder dat er een concrete aanleiding voor is. Zo’n onderzoek kan organisatie breed worden uitgevoerd of onder een selecte groep medewerkers of een specifiek team.

Op het moment dat er sprake is van een of meerdere klachten, signalen van ongewenste omgangsvormen, (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld machtsmisbruik, kan de onderzoekscommissie gericht onderzoeken wat er precies aan de hand is.

De onderzoekscommissie hoort de betrokken mensen door het houden van diepte-interviews en inventar