De werkwijze van een onderzoekscommissie?

De interpretatie over ongewenst, grensoverschrijdend of normgedrag is de afgelopen tijd sterk veranderd. Zorgelijk gedrag van individuen, bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld, nu of uit het verleden, komt steeds meer aan het licht. Dat geldt ook voor ongewenste omgangsvormen binnen organisaties en de ingesleten bedrijfscultuur.
Onderwerpen die te maken hebben met (vermoedens van) ongewenst gedrag liggen gevoelig en hebben veel impact bij de betrokkenen en de organisatie. Het bespreekbaar maken en onderzoeken vraagt om een veilige werkomgeving, terwijl dat vaak juist het probleem is.

Bij onze werkwijze staat zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid voorop. Tegelijkertijd zijn we transparant over de onderzoeksaanpak, hebben oog voor de urgentie van het probleem en houden hier, voorafgaand en tijdens het o